Militarne Podróże Rejestry
Na tej stronie chcieliby?my zaprezętować spisy wszystkich (o ile to możliwe) czołgów, samolotów, ?migłowców, dział, transporterów opancerzonych i innego sprzętu militarnego jakie znajdują się w muzeach, na pomnikach czy w prywatnych kolekcjach w Naszym Kraju. Prezentowane spisy dotyczą obiektów, które sami widzieli?my lub mamy potwierdzenie z wiarygodnych ?ródeł, że istnieją. I tutaj chcieliby?my się zwrócić z pro?bą do szanownych internautów. Wdzięczni będziemy za każdą informację lub zdjęcie prezentujące sprzęt militarny. Oczywi?cie mogliby?my użyć zdjęć wyszukanych w internecie, ale z racji tego, że jeste?my zwolennikami przestrzegania praw autorskich wolimy publikować fotografie co do których mamy pewno?ć, że nie naruszymy nimi praw innych osób. Prezentując zdjęcia na naszej stronie internetowej, zachowujecie pełne prawa autorskie do nich. Oczywi?cie zostaną umieszczone z imieniem i nazwiskiem, ewentualnie pseudonimem autora o ile autor będzie tego chciał. Postaramy się również o to, aby lista była wzbogacona o eksponaty znajdujące się zagranicą.
Pablo Software Solutions Informacja o zawartości
  Samoloty w Polsce - wykaz samolotów znajdujących się w Polsce

  Artyleria w Polsce - wykaz zestawów artyleryjskich znajdujących się w Polsce
  Czołgi w Polsce wykaz czołgów znajdujących się w Polsce
  Pojazdy pancerne w Polsce - wykaz pojazdów takich jak transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty, ciągniki artyleryjskie, samochody pancerne, opancerzony sprzęt inżynieryjny itp
  Polskie Samoloty i Śmigłowce za granicś - wykaz statków latających służących kiedyś w Polsce a obecnie znajdujących  się poza nią.
(do wykazu dołączone są statki powietrzne polskiej konstrukcji i produkcji)
  Śmigłowce w Polsce - wykaz śmigłowców znajdujących się w Polsce
Wykaz Historycznych Pojazdów Pancernych zachowanych w Polsce.
Wersja angielska do pobrania w postaci pliku pdf.
Download
Wykaz Historycznych Samolotów i Śmigłowców zachowanych w Polsce.
Wersja angielska do pobrania w postaci pliku pdf.
Download
Wykaz Artylerii w Polsce. Zestawiemie obejmuje artlerię polową, przeciwlotniczą oraz morską. Wersja polska do pobrania w postaci pliku pdf.
Download
Wykaz Artylerii w Polsce. Stara wersja polsko-angielska
(nie będzie aktualizowany)

Tom I - Artyleria polowa
Download

Tom II - Artyleria przeciwlotnicza
Download
The Poland Historical AFV Register is intended to provide a cataloging of all of the historical
Armored Fighting Vehicles (AFV), including tanks, APCs and self-propelled artillery, etc that
are on preserved or otherwise displayed in museums or as monuments in the Poland.
Download
The Preserved Aircraft in Poland - Directory is intended to provide detailed information?s of all the airplanes and helicopters preserved or otherwise displayed in museums, private collections, monuments, gateguards and advertisements in Poland.
Download
The Preserved Artillery in Poland - Directory is intended to provide detailed informations of all
the guns, howitzers, mortars and rocket systems preserved or otherwise displayed in museums, private collections,
monuments, gateguards and advertisements in Poland.
(only in polish)
Download

The Preserved Artillery in Poland - Directory -
old version
(without actualization)

Part one - Field Artillery
Download

Part two - AA Artillery
Download
© Copyright 2004 Militarne Podróże
This website is created with WYSIWYG Web Builder from http://www.pablosoftwaresolutions.com
  Pomniki w Polsce