Militarne Podróże Muzea © Copyright 2004 Militarne Podróże
This website is created with WYSIWYG Web Builder from http://www.pablosoftwaresolutions.com
Pablo Software Solutions
Muzea w Polsce
Zamek Będzin

Będzin - Zamek


Zdjęcia zostały wykonane 22 sierpnia 2004 r.
Zamek w Będzinie leży nad Czarnš Przemszš. Obecny swój wyglšd zawdzięcza powojennej rekonstrukcji. Zamek składa się zamku górnego czyli dawnej czę?ci mieszkalnej, 30-metrowej wieży oraz rozległego przedzamcza z nieistniejšcš już dzi? bramš wjazdowš. Jej szczštki odkryli archeologowie w latach 1954-58.Zamek otacza fosa oraz wysoki podwójny mur. Pomiędzy murami prowadzi specjalna ?cieżka z ławkami, sš tam też reflektory które o?wietlajš zamek nocš. We wnętrzu zamku od 1956 r. znajduje się Muzeum Zagłębia z bardzo bogatš kolekcjš dawnej broni. Jest też ekspozycja zwišzana z historiš Będzina i innych zamków na szlaku Orlich Gniazd.
Zamek czynny jest: wtorek, czwartek, pištek: 9.00 - 16.00 ?roda: 9.00 - 17.00 (od listopada do marca: 8.00 - 16.00) sobota: 9.00 - 15.00 niedziela: 10.00 - 15.00 (od 15 czerwca do 30 wrze?nia: 10.00 - 17.00).00

Białystok (PL) Muzeum

Białystok - Muzeum Wojska


Ekspozycja plenerowa sprzętu wojskowego w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej (ul. Gen. J. Bema 100)
Możliwo?ć zwiedzania ekspozycji po wcze?niejszym uzgodnieniu telefonicznym.
tel./fax. (0-85) 74-15-448, tel. 74-16-449
e-mail: biuro@muzwojska-bialystok.pl
www.muzwojska-bialystok.pl
PMW Bydgoszcz

Bydgoszcz - Pomorskie Muzeum Wojskowe

Pomorskie Muzeum Wojskowe gromadzi zabytki zwišzane z wojskowymi dziejami Pomorza i Kujaw poczšwszy od Powstania Wielkopolskiego 1918/19r. Eksponaty na wystawach pochodzš ze zbiorów własnych oraz stanowiš depozyty Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Etnograficznego w Toruniu i Muzeum Miejskiego we Wrocławiu.
Muzeum czynne jest:
we wtorki, czwartki i pištki od 9.00 do 15.30 w ?rody od 9.00 do 17.30
w niedziele i ?więta od 10.00 do 13.45
Pomorskie Muzeum Wojskowe ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz
tel. (0-52) 378 20 26, fax. (0-52) 378 23 31

Muzeum Regionalne w Dębicy

Dębica - Muzeum Regionalne

ul. Ratuszowa 4
Ekspozycja plenerowa sprzętu wojskowego na której znajduja się między innymi IS-2, T-34/85, PT-76, Topas 2AP, BRDM, Lim-5, Mi-2 oraz mała kolekcja sprzętu artyleryjskiego.

Godziny zwiedzania muzeum
poniedziałek: nieczynne
wtorek ? pištek: 8.30 - 15.30
sobota: 10.00 - 12.00
niedziela: 14.00 - 16.00

Lubuskie Muzeum Wojskowe - kolekcja lotnicza

Drzonów - Lubuskie Muzeum Wojskowe.

Zdjęcia nadesłał Tomasz Spólnicki, DaSk

Lubuskie Muzeum Wojskowe – muzeum w Drzonowie powstałe 1 stycznia 1978 roku, kiedy to powstał dział wojskowy w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Placówka funkcjonuje samodzielnie od 8 maja 1985 roku. Siedzibą muzeum jest XIX-wieczny pałac w Drzonowie. W Muzeum znajduje się ponad 3000 eksponatów. Są tu zbiory ciężkiego sprzętu wojskowego, lotnictwa militarnego - drugiego pod względem liczebności w kraju, broni maszynowej, broni palnej, broni białej, uzbrojenia ochronnego, umundurowania, oporządzenia i wyposażenia, odznaczeń, dokumentów oraz ponad 150 obiektów tematycznie związanych z wojskiem.
Ekspozycje stałe 
"Żołnierz Polski 1914-45"
"Wojsko Polskie po 1945 roku"
"Dawna Broń"
"Skansen Fortyfikacyjny"
Muzeum_Dukla

Dukla - Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli

Na dziedzińcu pałacowym zgromadzono prawie 20 egzemplarzy broni pancernej, artyleryjskiej, rakietowej i przeciwlotniczej, używanej podczas walk o przełęcz dukielską, prowadzonych jesienią 1944 roku. Są to m.in.: działo pancerne ISU-152, wyrzutnia rakietowa BM - 13 „Katiusza”, czołg T-34, niemiecka haubica 105 mm, armata przeciwlotnicza 37 mm, armata przeciwlotnicza 85 mm, armata przeciwpancerna 45 mm, armata przeciwpancerna 57 mm, moździerz pułkowy 120 mm, haubica 122 mm, armata polowa 100 mm, haubico - armata 152 mm.

Zdjęcia nadesłał Piotr Michno
ORP Błyskawica

Gdynia - ORP "Błyskawica"


Niszczyciel "Błyskawica" jest bezcennš pamištkš narodowš, jedynym ocalałym polskim okrętem zbudowanym przed II wojnš ?wiatowš.ORP "Błyskawica" zbudowany został w latach 1935-1937 w angielskiej stoczni "John Samuel White" w Cowes. W 1976r. zastšpił niszczyciela "Burza" w roli okrętu-muzeum. Obecnie wchodzi w skład Muzeum Marynarki Wojennej. Pełni także funkcje reprezentacyjne Dowództwa Marynarki Wojennej.

Ekspozycja na ORP "Błyskawica" obejmuje: uzbrojenie artyleryjskie i broń podwodnš znajdujšcš się na pokładzie, przedziały maszynowo-kotłowe oraz stałš wystawę historycznš we wnętrzu niszczyciela.
Muzeum Marynarki Wojennej Gdynia 22.07.2005

Gdynia - Muzeum Marynarki Wojennej


EKSPOZYCJA BRONI I UZBROJENIA MORSKIEGO

Znajduje się ona przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni, nieopodal plaży.

Ekspozycja powstała w 1953 r., obok nieistniejšcego już budynku Muzeum Marynarki Wojennej. W obecnym kształcie udostępniono jš uroczy?cie 26 czerwca 1975 r. Prezentuje ona bogaty zbiór bronii morskiej.
Ekspozycja Broni i Uzbrojenia Morskiego Muzeum MW udostępniana jest zwiedzajšcym codziennie, z wyjštkiem poniedziałków i dni po?wištecznych, w godzinach od 10.00 do 17.00, a w okresie jesienno-zimowym do godz. 16.00.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Kołobrzeg - Muzeum Oręża Polskiego

Zdjęcia zostały wykonane w 13 lipca 2004 r.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu istnieje od 1963r. Zbiory militariów, zawierajš eksponaty od czasów wczesnego ?redniowiecza do współczesno?ci Prezentowane sš one na wystawie "Dzieje oręża polskiego" zlokalizowane sš w obiektach przy ul. Emilii Gierczak 5.
Do ciekawych eksponatów Muzeum należš między innymi : motocykl ?Sokół 600? z 1938 r.(niestety brak go na zdjęciach w galerii), maszt i inne przedmioty z wyposażenia ORP "Burza", czołgi i działa np. ASU-85, wyrzutnia R-11, T-34/76, IS-2 SU-57 oraz samoloty: MIG-19P, Ił-28, TS-8 Bies.
Muzeum jest czynne: poniedziałek 9.30 - 17.00, wtorek 9.30 - 17.00, ?roda 9.30-12.00, (czę?ć plenerowa) 12.00-18.00, czwartek 9.30 - 17.00, pištek 9.30 - 17.00, sobota 9.30 - 17.00, niedziela 9.30 - 17.00

ORP Fala

Kołobrzeg - ORP "Fala"

Zdjęcia zostały wykonane w 13 lipca 2004 r.

ORP Fala to polski okręt patrolowy projektu 912 (kod NATO: "Obluze"). Była to pierwsza jednostka serii, nosiła numer burtowy: "OP-301", następnie: "321". Pozostałe okręty serii nosiły numery: 322-325. Okręty projektu 912 w 1991 zostały przekazane do służby w Straży Granicznej. Po zakończeniu służby, w 1996 dawny ORP "Fala" został przekształcony w muzeum w Kołobrzegu i zacumowany przy nabrzeżu pilotowym przy ul. Morskiej. Aktualnie nosi oznaczenie MUZ SG 321

Muzeum_Lotnictwa_Polskiego

Kraków - Muzeum Lotnictwa Polskiego

Muzeum znajduje sie na terenie byłego lotniska Rakowice-Czyżyny. Jego powstanie zwišzane jest z zorganizowaniem w 1964 roku przez Aeroklub Krakowski wielkiej Wystawy Lotniczej. Muzeum zajmuje mały fragment terenu i czę?ć obiektów dawnego lotniska wojskowego Rakowice-Czyżyny. Było to jedno z najstarszych stałych lotnisk w Europie. Założone zostało w 1912 roku dla potrzeb lotnictwa Austro-Węgier. Tradycje lotnicze tego miejsca sięgajš jednak głębiej. Na tym terenie na przełomie XIX i XX wieku stacjonował forteczny oddział balonowy 2 Pułku Artylerii Fortecznej twierdzy Kraków . Obecnie w Muzeum Lotnictwa Polskiego zgromadzonych na ekspozycji zostało ponad 76 samolotów, 7 śmigłowców, 22 szybowce, i ponad 100 silników lotniczych.
Muzeum Czynu Zbrojnego Lipce_Reymontowskie

Lipce Reymontowskie - Muzeum Czynu Zbrojnego

Muzeum Czynu Zbrojnego powstało w 1988 roku, w oparciu o prywatne zbiory militariów związane z historią walk o niepodległość w rejonie Lipiec Reymontowskich i najbliższej okolicy.
Uroczyste otwarcie muzeum odbyło się 23 stycznia, podczas inauguracji jubileuszu 650 - lecia Lipiec Reymontowskich. Celem muzeum jest pokazanie udziału mieszkańców gminy w II wojnie światowej oraz martyrologii wsi polskiej.
Eksponaty zgromadzone są w dwóch salach, gdzie zgromadzono oprócz broni i umundurowania, wiele osobistych pamiątek i dokumentów po żołnierzach oddziałów regularnych i ruchu oporu. Trzecia sala Muzeum Czynu Zbrojnego poświęcona jest powojennej historii Wojska Polskiego. Zgromadzono w niej poważny zbiór uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania, w tym również najnowszego, aktualnie już używanego w naszej armii.

ul. Reymonta 22
Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
tel. (0-46) 831 61 79 (GOKSiR)


Wystawa sprzętu lotniczego i wojskowego - Łódź Lublinek

Łódź Lublinek - Wystawa sprzętu lotniczego i wojskowego.


Zdjęcia nadesłał Tomasz Spólnicki W latach 90-tych znany w łódzkim ?rodowisku lotniczym Pan Jerzy Lewandowski rozpoczšł zbieranie eksponatów do swojej nowej Kolekcji. Wizytował liczne lotniska i instytucje wojskowe, odnajdywał zniszczone pomniki. Sobie znanymi kanałami wyszukał i wszedł w posiadanie wielu cennych eksponatów. W Łodzi można zobaczyć Mi-6 A ?670? (jeden z trzech egzemplarzy wykorzystywanych w Instalu Nasielsk i 37p?t w Le?nicy, w Łodzi wylšdował o własnych siłach); MiG 21 F13 ?2015? - jedyny w unikatowym malowaniu testujšcym barwy kamuflarzowe na tym typie; Ił 14 - salonka Władysława Gomułki (starsi znajš tę postać); jedyny w Polsce Mirage F3; ex-lotowski Tu 134A; liczne wersje Lim-ów i MiG-ów. W 2002 roku kolekcja liczyła ponad 50 samolotów i ?migłowców. Jako jeden z pierwszychw Polsce odrestaurował TS 8 Bies. Niestety ?mierć wła?ciciela w roku 2002 przerwała plany tworzenia zajęć edukacyjnych dla młodzieży, miejsca spacerów rodzinnych z kawš we wnętrzu jednego z samolotów. Oby Czesi nie mieli racji, że ?to se ne vrati?. Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa podjšł działania w celu utworzenia Fundacji im. Jerzego Lewndowskiego z Jego Wystawš Sprzętu Lotniczego i Wojskowego.

info Tomasz Spólnicki
Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny

Suwałki - Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny

ul. Wojska Polskiego 21 , 16 ? 400 Suwałki , tel. 087 566 94 81

Pamištki po sławnych pułkach suwalskich, głównie po żołnierzach Suwalskiej Brygady Kawalerii, bioršcej udział w walkach obronnych w 1939 roku, zgromadzone w tym muzeum, udostępniane sš w budynku należšcym nadal do wojska. Stojšcy na warcie żołnierze sš dodatkowš atrakcjš. W muzeum znajdujš się między innymi zbiory broni palnej oraz białej, proporce, odzież wojskowa, a na zewnštrz można obejrzeć działa i czołg. Zobaczyć można także przedmioty pochodzšce z różnych stron ?wiata, np. rekwizyty zwišzane z żołnierzami generała Sikorskiego z Londynu. Eksponaty tu zgromadzone pochodzš od prywatnych darczyńców, jak również przekazane zostały przez inne muzea z Polski.

Przed przybyciem do muzeum należy umówić się na spotkanie, nie ma określonych godzin zwiedzania.


Poznań (PL) Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych

Poznań - Muzeum Uzbrojenia

Zdjęcia nadesłali : Tomek Spólnicki, DaSk

Muzeum Uzbrojenia to muzeum wojskowe, zlokalizowane w parku Cytadela zajmujšcym pozostało?ci Fortu Winiary, oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległo?ciowych przy ul. Armii Poznań w Poznaniu.
Muzeum zlokalizowane jest w pozostało?ciach Fortu Winiary z XIX wieku, wchodzšcego w skład umocnień Twierdzy Poznań, zniszczonego czę?ciowo w 1945 w czasie zdobywania miasta przez oddziały Armii Czerwonej i mieszkańców miasta. Muzeum założone zostało w latach 60. XX wieku w dawnym laboratorium artyleryjskim (Spezial-Kriegs-Laboratorium) i nosiło kolejno nazwy: od 1967 roku Muzeum Wyzwolenia Miasta Poznania, od 1991 - Muzeum Cytadeli Poznańskiej i od 1998 jako Muzeum Uzbrojenia.

Muzeum_Broni Pancernej_Poznan

Poznań - Muzeum Broni Pancernej

ul. Wojska Polskiego 84 , Poznań
Telefon: 061 857 51 66
Muzum znajduje się w jednostce wojskowej i na zwiedzanie trzeba się umówić telefonicznie. Wstęp wolny. Eksponaty broni pancernej z okresu II wojny światowej i współczesne pojazdy opancerzone.


Muzeum Wojska Polskiego

Warszawa - Muzeum Wojska Polskiego

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie jest największš placówkš tego typu w Polsce. Muzeum powstało 22 kwietnia 1920 roku, dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był płk Bronisław Gembarzewski. W obecnej chwili składa się ono z czterech oddziałów. Zbiory główne zlokalizowane sš przy Al. Jerozolimskich obok Muzeum Narodowego. Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej wraz z Muzeum Katyńskim znajdujš się w Forcie IX Czerniakowskim przy ul. Powsińskiej. Czwarty oddział Muzeum zlokalizowany jest na Krakowskim Przedmie?ciu i jest to Galeria Sztuki Muzeum Wojska Polskiego.
Dni i godziny zwiedzania: ?roda 10.00 - 17.00, od czwartku do niedzieli w godzinach 10.00 - 16.00


Muzeum Wojsk Lądowych 25.04.2006

Warszawa - Muzeum Tradycji Wojsk Lądowych.

Muzeum mie?ci się w murowanym, dwukondygnacyjnym forcie artyleryjskim, zwanym "kaponierš", usytuowanym w południowej stronie Cytadeli. Muzeum składa się z trzech czę?ci. Pierwszš stanowi obiektCytadeli Warszawskiej. Zajmuje on powierzchnię 36 ha. Otacza go mur długo?ci 2680 m. Na jego terenie znajdujš się elementy dawnej, dziewiętnastowiecznej zabudowy: kazamaty, prochownie, kilka budynków koszarowych, wał ziemny i wewnętrzna strona muru Carnota . Druga czę?ć Muzeum toskansen sprzętu bojowego. Zgromadzono w nim ponad 30 eksponatów. Do najciekawszych należš: czołg T-34 -85, wyrzutnia rakietowa M-13 "Katiusza", transporter opancerzony BTR-152, czołg T-55U(zmodernizowany T-54). Ponadto w skansenie można obejrzeć działa przeciwlotnicze, mo?dzierze, kuchnię polowš jednokociołkowš wyprodukowanš w 1944 r., a także niektóre pojazdy mechaniczne, np.: sanitarki i inne samochody specjalne używane w Wojsku Polskim. Trzecia czę?ć Muzeum znajduje się w kaponierze.

info http://www.army.mil.pl/kult/muzeum/muzeum.html


Arsenał Miejski - Wrocław

Wrocław - Arsenał Miejski


Arsenał Wrocławski jedna z najstarszych, zachowanych w prawie pierwotnym kształcie budowli, we Wrocławiu. Mieszczš się tu 3 instytucje: Archiwum Budowlane, Muzeum Archeologiczne i najdłużej działajšce w Arsenale - Muzeum Militariów. Arsenał znajduje się przy ul. Cieszyńskiego 9. Muzeum Militariów czynne jest od ?rody do soboty w godzinach od 11.00 do 17.00 w niedziele od 10.00 do 18.00 w poniedziałek i wtorek Muzeum nieczynne.


  Muzea zagranicą
Qingdao (Chiny) - Naval Museum

Qingdao (CHINY) - Muzeum Marynarki Wojennej

W przewodnikach po tyn nie największym jak na Chiny (7,3 mln mieszkańców) mieście Muzeum to podawane jest jako jedną z atrakcji turystycznych. Mieści się przy 8LaiYangRd, ale myślę, że nie warto zapamiętywać tej nazwy, gdyż opłaca się korzystać z dowozu przez TAXI (mnie kosztowało to niecałe 2$), a kierowcy trzeba pokazać nazwę napisaną "robaczkami"
Mieści się nad kanałem połączonym z otwartym morzem. Zwiedzanie zaczynamy od pawilonu, w którym pokazane są zdjęcia i dokumenty obrazujące historię chińskiej marynarki wojennej. Mapy, zdjęcia, umundurowanie, odznaczenia - jednak w tym pawilonie nie można było wykonywać zdjęć więc musicie mi uwierzyć na słowo.
Po tym wychodzimy do ekspozycji plenerowej obejmującej okręt podwodny, kilka jednostek pływających przycumowanych i połączonych mostkami którymi można dojść suchą stopą i zwiedzić je "od wewnątrz".
Pozostała część znajduje się na lądzie i muszę przyznać, że tu czułem się bezpieczniej. Oprócz wyciągniętych na ląd okrętów, wodolot, kilka wozów pancernych, trochę artylerii tej morskiej jak i lądowej jest to, co mnie interesowało najbardziej czyli samoloty. Te eksponaty uzupełniają radary, bomby morskie i rakiety różnych klas.
Poniżej przedstawię tylko eksponaty lotnicze, natomiast obiecuję że przygotuję galerię wszystkich eksponatów i uzupełnię informację niebawem.

Zdjęcia i opis  nadesłał Tomasz Spólnicki
Muzejska Zbirka Naoružanja Domovinskog Rata (HR)_Kralovac


Karlovac (CHORWACJA) - Muzejska Zbirka Naoružanja Domovinskog Rata

Zdjęcia nadesłał Rafał Białęcki
Brno (CZ) Technicke Muzeum

Brno (CZECHY) - Technicke Muzeum


Zdjęcia nadesłał Tomasz Spólnicki


Praga Kbely (CZ) - Letecke muzeum Kbely

Praga
(CZECHY) - Muzeum Lotnicze Praha Kbely.

Utworzone na terenie najstarszej bazy lotniczej w Czechach, utworzonej w 1918 roku po powstaniu Czechosłowacji. Pod względem wielkości Kolekcji i jej stanu zachowania klasyfikuje się w czołówce europejskiej i światowej. W zbiorze znajduje się ponad 300 eksponatów z czego udostępnianych jest 140. 10 konstrukcji jest zdolnych do lotu. Oprócz kolekcji lotniczej w zbiorach znajdują się wyrzutnie rakiet p-lot, radar, silniki i wyposażenie lotnicze, meteorologiczne, sprzęt spadochronowy i astronautyczny. Kolekcja do zwiedzania uporządkowana jest według kryterium okresu użytkowania. Wędrówkę zaczynamy od hangaru „Čs. Letectwo 1918-1924”. Stary drewniany hangar, skąpe oświetlenie, ciemne drewno i trawa tworzą klimat tamtych lat. Ekspozycje przedstawione są w formie dioram z zachowaniem wszystkich realiów epoki. Muzeum jest czynne codziennie oprócz poniedziałków w godzinach 10-18. Wstęp wolny.Sklep z pamiątkami poza sezonem jest czynny tylko w weekendy, zatem nie mam obecnego katalogu. Pozostaje mi nadal ten z poprzedniej wizyty w roku 1985

Zdjęcia i opis  nadesłał Tomasz Spólnicki .
Vyśkov (CZ) Nadace LHS VYŚKOV

Vyskov (CZECHY) - Nadace LHS VYSKOV


Zdjęcia nadesłał Tomasz Spólnicki


Musee de l’air et de l’espace Paris – Le Bourget

Paryż (FRANCJA) - Musee de l'air et de l'espace Paris - Le Bourget


Jedno z najstarszych i najbogatszych w zbiory muzeów w ?wiecie. Ponad 150 eksponatów zestawionych jest w tematycznych wystawach. Zwiedzajšc poszczególne hale przenosimy się w czasy poczštków lotnictwa, pierwszej wojny ?wiatowej, zwiedzamy prototypy francuskie i mamy możliwo?ć podziwiać samoloty francuskiego lotnictwa wojskowego z makietš ?szklanego? samolotu. Dalej zwiedzamy legendarne samoloty II wojny ?wiatowej, halę St Exupery?ego i ?wiat kosmosu. Na zewnštrz przechodzimy m.in. obok czeskiego Mig-a 21 czy radzieckiego MiG-a 23 a na koniec zostawiamy sobie Concorde Hall. Naprawdę warto. Zwiedzajšc muzeum rozmarzyłem się, dlaczego obok samolotów lotnictwa szwedzkiego, czeskiego czy niemieckiego nie możemy zobaczyć eksponatów z BIAŁO-CZERWONĽ SZACHWNICĽ. Może TS-11 albo Su-22. My?lę, że warto o tym pomy?leć. Muzeum otwarte od 10.00 do 18.00, w poniedziałki nieczynne, wstęp 7 euro, dojazd autobusami 152 i 350.

Strona internetowa: www.mae.org

Zdjęcia i opis  nadesłał Tomasz Spólnicki
.

Muzeum w Kownie Litwa

Kowno (LITWA) - Muzeum Wojskowe im. Witolda Wielkiego

Zdjęcia nadesłał Tomasz Spólnicki

Muzeum wojskowe położone w Kownie, jedno z najstarszych placówek muzealnych na Litwie. Gmach muzeum został zaprojektowany przez Karlisa Reisonsa. Oficjalnego otwarcia placówki dokonano w osiemnastą rocznicę ogłoszenia niepodległości Litwy 16 lutego 1936 roku. Muzeum prezentuje historię Litwy od czasów prehistorycznych do obecnych, posiada sporš kolekcję różnych rodzajów broni, jak również wrak samolotu, na którym dwaj piloci litewscy Steponas Darius i Stasys Girenas przekroczyli Atlantyk.

Avjacijos Muziejus Ponevezis (LT)

Poniewież (LITWA) - Avjacijos Muziejus Ponevezis

Zdjęcia nadesłał Tomasz Spólnicki
Aviacijas Muzej Riga (LV)
Ryga (Łotwa) Aviacijas Muzej Riga

Zdjęcia nadesłał Tomasz Spólnicki
Luftwaffenmuseum
Berlin Gatow (Niemcy) - Luftwaffenmuseum der Bundeswehr

Luftwaffenmuseum der Bundeswehr - muzeum sił powietrznych (Luftwaffe) Bundeswehry. Placówka mieści się na terenie dawnej bazy RAF na berlińskim lotnisku Gatow.
Historia berlińskiego muzeum zaczęła się w 1957 roku w Appen niedaleko Hamburga w RFN. W hali sportowej powstała mała prywatna kolekcja lotniczych mundurów i pamiątek oraz uzbrojenia. Z czasem kolekcja wzbogacała się o samoloty, śmigłowce, silniki lotnicze i rakiety. W 1987 roku muzeum zostało oficjalnie przejęte przez Bundesluftwaffe. Po zjednoczeniu Niemiec placówka była jedną z pierwszych, która została przeniesiona do Berlina. W chwili rozpoczęcia przenosin w marcu 1995 roku muzeum liczyło ponad 15 tysięcy eksponatów w tym ponad 100 samolotów i śmigłowców, większość z nich została przetransportowana lotem, przez śmigłowce transportowe. 23 września 1995 roku muzeum zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. Największą część kolekcji stanowią samoloty i śmigłowce używane w powojennej historii Niemiec, są również repliki szybowców i samolotów powstałych w pionierskich czasach lotnictwa oraz I wojny światowej. Obecnie placówka liczy ponad 200 000 eksponatów w tym 155 samolotów i śmigłowców oraz 5000 uniformów. Na terenie muzeum prezentowane są również eksponaty związane z historią Gatow w okresie kiedy był on bazą RAF.
źrodło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Luftwaffenmuseum_der_Bundeswehr

Zdjęcia nadesłał DaSk
Militärhistorisches Museum der Bundeswher in Dresden
Drezno (Niemcy) Militärhistorisches Museum der Bundeswher

Zdjęcia nadesłał Rafał Białęcki

Oberschleissheim (D)
Oberschleissheim (Niemcy) - Deutches Museum

Zdjęcia nadesłał Tomasz Spólnicki
Kowno (LT) Lietuvos Aviacijos Muziejus


Kowno (LITWA) - Muzeum Lotnictwa Litewskiego

Zdjęcia nadesłał Tomasz Spólnicki


Museum Kalemegdan - Belgrade

Belgrad (Serbia) - Muzeum Wojskowe Kalemegdan

Zdjęcia nadesłał Rafał Białęcki
Slovak National Uprising Museum - Banska Bystrica

Bańska Bystrzyca (Słowacja) - Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego.

Zdjęcia nadesłał Rafał Białęcki
Dolina_Śmierci_Słowacja
Dolina Śmierci (Słowacja)
W roku 1944 miały miejsce ciężkie walki między armią niemiecką a wojskami radzieckimi w rejonie Dukli i Presova. W walkach trwających od 8 września do 30 listopada zginęło ok. 140 tysięcy żołnierzy. Miała tam także miejsce duża bitwa pancerna o czym niewiele osób już pamięta. Radziecka kolumna czołgów wpadła w zasadzkę doskonale przygotowanych do obrony oddziałów niemieckich. Miejsce tej bitwy zostało upamiętnione w bardzo nietypowy i ciekawy sposób. Zapraszam Was do Doliny Śmierci - miejsca jedynego w swoim rodzaju. Zobaczcie oddział czołgów w natarciu! Miejsce o tej złowrogiej nazwie znajduje się na Słowacji. Zaraz po przejechaniu granicy w Barwinku możemy zobaczyć pierwsze eksponaty tego swoistego muzeum. Po prawej stronie drogi na betonowych postumentach widzimy działo przeciwlotnicze i radziecki samolot szturmowy IŁ-2. Jadąc jeszcze dalej stajemy aby podziwiać pomnik gdzie czołg T-34 dosłownie rozjeżdża czołg niemiecki. Jest to wyraz triumfu i przewagi czołgów radzieckich - uznanych za najlepsze w II Wojnie Światowej. Przy pomniku należy skręcić w prawo w boczną drogę. Po dojechaniu do miejscowości Kapisova po prawej stronie drogi we wsi stoją kolejne dwa T-34 a między nimi płyta nagrobna radzieckiego żołnierza, który poległ w tej bitwie. Na sąsiednim pastwisku, jak gdyby nigdy nic pasie się stado krów... Bitwa pancerna jaka się rozegrała w tych okolicach była bardzo krwawa - z radzieckiej kolumny pancernej liczącej 65 czołgów pozostały dwa. Mijamy wieś i na ogromnym polu uprawnym na skraju doliny widzimy kilka czołgów, które stoją tak jakby prowadziły natarcie. Stoją w miejscach gdzie dosięgną je niemiecki pocisk kumulacyjny. Całość robi niesamowite wrażenie. Jak gdyby wczoraj zakończyły się działania bojowe. Jadąc dalej w głąb Doliny Śmierci (Udolie Smrti) widzimy jeszcze kilka maszyn a za najbliższą wsią artylerię stojąca przy drodze. Niewątpliwie jest to jedyne muzeum w swoim rodzaju, pozwala nam, przy użyciu fantazji, choć trochę wczuć się w tamte wydarzenia i wyobrazić sobie jak wygląda faktycznie natarcie czołgów. Jest to przykład jak w sposób interesujący pokazać fakt z najnowszej historii tych ziem i jednocześnie uczcić pamięć poległych.
Będąc na tych terenach koniecznie trzeba także zobaczyć Muzeum Wojskowe w Svidniku oraz park militarny zlokalizowany przy tym muzeum. Ekspozycja pokazuje dzieje oręża na terenach wschodniej Słowacji od roku 1914 do 1945.
info Marcin Kogut


Zdjęcia nadesłał Piotr Michno
Svidnik_Muzeum_Słowacja

Svidnik (Słowacja) Muzeum Wojskowe


Zdjęcia nadesłał Piotr Michno
Flygvapenmuseum_(S)_Malmen

Linkoping (Szwecja) Flygvapenmuseum

Największe  muzeum historii szwedzkiego lotnictwa wojskowego znajduje się na zachód od Linköping na starym lotnisku ćwiczebnym Malmen. Muzeum prezentuje ponad 90 lat ciekawej historii lotnictwa szwedzkiego oraz 60 samolotów. Tu znajduje się również unikalny symulator w którym można spróbować latać Jas 39 Gripen.

Zdjęcia nadesłał Rafał Białęcki
Narodowe_Muzeum_Wojskowe_Bukareszt

Bukareszt (RUMUNIA) - Narodowe Muzeum Wojskowe

Zdjęcia nadesłał DaSk


HAVA KUVVETLERI MUZESI KOMUTANLIGI Yesilkoy - Istanbul (TR)

Istambuł (Turcja)  HAVA KUVVETLERI MUZESI KOMUTANLIGI Yesilkoy

Zdjęcia nadesłał Tomek Spólnicki
Kijów_Muzeum_WWO

Kijów  (Ukraina) Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

Podczas zwiedzania Kijowa, stolicy Ukrainy zwykle wszystkie trasu turystyczne kierują nas do Ławry Pieczerskiej - zespołu klasztornego o długiej i ciekawej historii. Po jej zwiedzeniu ciekawscy turyści kierują się zwykle do widniejącego na horyzoncie ogromnego posągu kobiety trzymającej miecz i tarczę. To pomnik Matki Ojczyzny (Rodyna-Mat`) - centralny punkt muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jak w dawnym ZSRR nazywa się II Wojnę Światową. Posąg jest monstrualnych rozmiarów, w jego wnętrzu znajdują się dwie windy zaś w cokole muzeum upamiętniające walki armii czerwonej oraz internacjonalistyczną pomoc „bratnim krajom” jak np. w Afganistanie czy Angoli. Dochodząc do pomnika mijamy liczny sprzęt wojskowy z różnego okresu. Są więc czołgi z rodziny Is, z rodzin „T” począwszy od modelu T-55 a na T-72 ko
ńcząc. Różnorodność sprzętu jest spora. Skręcając na plac usytuowany nieco z boku - park maszyn można by rzec, za kilka hrywien możemy z bliska przyjrzeć się zgromadzonemu tam sprzętowi. Wyrzutnie rakiet w tym balistycznych, samoloty, kutry bojowe i wszelkiego rodzaju pojazdy o różnym przeznaczeniu militarnym i z różnych okresów historycznych.  Ścieżki tego ciekawego muzeum prowadzą obok wiecznego znicza do Grobu Nieznanego Żołnierza a do samej Matki Ojczyzny dochodzimy przez swego rodzaju zadaszone przejście, którego ściany pokryte są rzeźbami przedstawiającymi obrońców i wyzwolicieli Kijowa.Muzeum powstało częściowo na terenie dawnego fortu wojskowego (Pieczerska Forteca) z XIX wieku, z której co prawda niewiele zostało, można jednak zorientować się po pozostałościach jak wyglądał. Fort był kluczowym punktem obrony miasta w czasach carskich. Wszystkie narody dawnego ZSRR przykładają duże znaczenie do pamięci bohaterów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, warto o tym pamiętać zwiedzając to muzeum.
Dojazd do Kijowa:
Pociąg np. z Warszawy lub Krakowa (ok. 20 godzin), lub ta
ńsza opcja z Lwowa,
Autobus m.in. z Krakowa,
Tanie linie lotnicze z Katowic lub narodowe z Warszawy.
Dojazd do muzeum - metrem do stacji Dnipro i po zwiedzeniu lub przejściu przez teren Ławry (odpowiedni strój!!) wychodzicie do muzeum, lub autobusem od stacji metra Arsenalna (prawdopodobnie linia 20) lub z centrum.

Zdjęcia i tekst Marcin Kogut
Budapest (H) Ferihegy Aviation Memorial Park

Budapeszt (WĘGRY) - Ferihegy Aviation Memorial Park

Zdjęcia nadesłał Tomasz Spólnicki

Londyn (UK) IWM

Londyn (Wielka Brytania) -  Imperial War Museum

Muzeum otwarte zostało w roku 1917 dla upamiętnienia poległych w czasie I wojny światowej. Początkowo mieściło się w budynku Kryształowego Pałacu, który spłonął w 1936 roku. Siedzibę przeniesiono na Lambeth Road w Southwark do budynku pierwotnie pełniącego funkcję szpitala psychiatrycznego. Kolekcja muzeum była uzupełniana w czasie II wojny światowej i w 1953 wystawiane były eksponaty ze wszystkich zbrojnych konfliktów brytyjskich. Muzeum posiada także duża kolekcję nagrań wywiadów ze świadkami wojen i holokaustu.

Museo Carristi

Rzym (Włochy) - Museo Carristi

Zdjęcia nadesłał Rafał Białęcki
Marquee